top of page
עו"ד צוואות וירושות

צוואות וירושות

עריכת צוואה וטיפול בענייני ירושה וממון הינם נושאים מורכבים הדורשים בקיאות רבה בדיני צוואות וירושות, לצד רגישות אנושית ואמינות. לצורך כך מומלץ לפנות לקבלת ליווי משפטי מקצועי על ידי עורך דין מומחה. 

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות מסוגים שונים לפי רצונו של המוריש: צוואות אישיות, צוואות הדדיות, צוואות מותאמות משפט עברי, ביטול צוואות קודמות, צוואות תושבי חוץ, צוואות בעל פה (לדוגמא שכיב מרע), צוואות בעדים ועוד.

עורכי הדין שלנו מעניקים מעטפת משפטית מלאה בכל התהליך של עריכת הצוואה וניהול הירושה, עם שירות מקצועי, אמין ואיכותי.

>> לשיחת היכרות עם עו"ד מומחה בצוואות וירושות לחצו כאן


משרדנו ינהל עבורכם את כל ההליכים הדרושים בענייני צוואות וירושות, כולל כל ההיבטים הבאים:

ניתוח צרכי הלקוח טרם עריכת הצוואה

בחינת היבטי מיסוי שיחולו על נכסי העיזבון והיורשים, ביצוע ותכנון מס מיטבי בהתחשב בצרכי היורשים והמורישים.


ייעוץ שוטף בנושאי ירושה ונאמנויות

אנו מעניקים ייעוץ פרטי ספציפי למורישים המבקשים לבחור מבעוד מועד את הדרך הנכונה ביותר לחלוקת נכסיהם, תוך מתן תשומת לב בראש ובראשונה לרצונות המוריש, ובנוסף להיקף הנכסים ולמיקומם, למערכת היחסים בין היורשים, להשלכות המס ולדרישות הרשויות השונות.


ניהול עיזבונות ונאמנויות

משרדנו עוסק בניהול עיזבונותיהם של מורישים וניהול העיזבון במתווה של נאמנות, כל זאת ברוח משאלותיו של המוריש והנחיותיו ולרווחת היורשים, תוך רגישות לצרכים השונים המתעוררים בקרב היורשים ובכפוף לדין.


ליווי שוטף עד לקבלת צו רשמי

משרדנו מטפל בכל השלבים השונים עד לקבלת הצו רשמי, לרבות עריכה והגשה של בקשה לצו ירושה ו/או צו קיום הצוואה ו/או ניהול מנהל עיזבון, טיפול בדרישות גופי הירושה השונים, ולבסוף קבלת צו רשמי למימוש ברשויות השונות.


טיפול במימוש הצו בגופים המדינתיים השונים

לאחר קבלת הצו הרשמי, אנו פועלים אל מול הגופים השונים לצורך מימוש הצו וחלוקת המנה בעיזבון לכל אחד מהזוכים בהתאם לצו, לרבות טיפול ברשם המקרקעין (הטאבו), בנקים, קרנות הפנסיה והגמל, רשם המשכונות ועוד.


טיפול משפטי בנושאי ירושה

משרדנו מעניק מעטפת משפטית מלאה לטיפול בנושאי ירושה: סכסוכי ירושה, טיפול בשאלת מספר צוואות שהותיר המנוח, צוואות בלתי מהימנות, השפעה רעה על מצווה ועוד. הטיפול נעשה באמצעות הגשת התנגדויות לבקשת צו קיום צוואה ו/או צו ירושה, לרבות הגשת בקשה לביטול הצו, מינוי מנהל עיזבון וכו', בערכאות המשפטיות וברשויות השונות.


גישור ופשרה

במקרה בו מתעורר סכסוך בין יורשים, קל וחומר בין בני משפחה, למשרדנו היכולת לנהל מו"מ בין הצדדים בכדי למצוא פתרון הולם, בהתאם לדבר המוריש ובדרך ארץ בין הצדדים. זאת בדרך של מציאת נוסחה לגישור בין הצדדים מבלי להיגרר לעימותים משפטיים חריפים, עם הרגישות הנדרשת ובסודיות מלאה.


ירושות הקשורות עם הדין הזר

משרדנו יוצר קשרי עבודה חוצי גבולות עם משרדי עורכי-דין ברחבי העולם, כולל ארה"ב, אנגליה, צרפת, בלגיה, איטליה, ספרד, תורכיה ועוד. זאת לצורך קבלת חוות דעת וניירות עמדה בנושאים הקשורים עם ירושה הנהוגה בדין הזר, וכן לצורך מתן מענה בפועל כשמתעורר צורך לכך.


שירותים נוטריוניים והוצאה לפועל

להשלמת מלוא השירותים בנושא ירושה, משרדנו מספק שירותים נוטריוניים שונים וקבלת אפוסטיל (לשימוש בינלאומי) לצרכים השונים של היורשים. כמו כן, בשעת צורך אנו פועלים מול גופי ההוצאה לפועל בכדי לשמור ולהבטיח מבעוד מועד את זכויות היורשים.

>> לסיוע משפטי בעריכת צוואה ובענייני ירושה וממון צרו קשר עם עו"ד מומחה

Anchor 1
bottom of page